Хугацаа: 2011.05.09-05.13-ний өдрүүдэд 10.00-22.00 цаг хүртэл

Агуулга:

1.Монголын нууц товчоо 20-р анги
2. Их ходсуу чуулга
3. Себеря концерт
4. “Гараа зөв угаах”–эрүүл мэндийн зөвлөмж
5. Англи хэлний сонсох дасгал  “Sports”
6. Сургуулийн өмнөх боловсрол-”Дуу сурцгаая”

“Миний Монгол” кабелийн телевизийн 9-р сувгаар хүлээн авч үзнэ үү !!

Сурталчилгаа