Хугацаа: 2011.04.04-04.08-ний өдрүүдэд 10.00-18.00 цаг хүртэл

Агуулга:

1. Соёлын биет бус өв, аймгийн ардын урлагийн төрөл зүйлийн тухай мэдээлэл

2. Монголын нууц товчоо 7-р бүлэг

3. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй

4. Сургуулы
н дасгал

4. Ангил хэлний дасгал

 

Сурталчилгаа