НЭВТРҮҮЛГИЙН ХӨТӨЛБӨР

Сэтгэгдэл бичих

Хугацаа: 2011.04.11-04.15-ний өдрүүдэд 10.00-18.00 цаг хүртэл

Агуулга:

1. Соёлын биет бус өв, аймгийн ардын урлагийн төрөл зүйлийн тухай мэдээлэл

2. Монголын нууц товчоо 12-р бүлэг

3. “Сэлэнгэ-2011” шилдэг дууны тэмцээн

4. “Г
араа зөв угаах”, “Хоолойгоо зайлцгаая” –эрүүл мэндийн зөвлөмж

5. Англи хэлний сонсох дасгал “Where is TANGSA?”

“Миний Монгол” кабелийн телевизийн 9-р сувгаар хүлээн авч үзнэ үү !!

Сурталчилгаа

Нэвтрүүлгийн хөтөлбөр 2011.04.04-04.08

Сэтгэгдэл бичих

Хугацаа: 2011.04.04-04.08-ний өдрүүдэд 10.00-18.00 цаг хүртэл

Агуулга:

1. Соёлын биет бус өв, аймгийн ардын урлагийн төрөл зүйлийн тухай мэдээлэл

2. Монголын нууц товчоо 7-р бүлэг

3. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй

4. Сургуулы
н дасгал

4. Ангил хэлний дасгал