Энэ долоо хоногийн нэвтрүүлгийн хөтөлбөр
Хугацаа: 2011.02.21-02.25ний өдрүүдэд 10.00-18.00 цаг хүртэл
Агуулга:

1.6000 хүүхдийн багш

2.Шагналын хур буусан өдөр

3.”Багшийн абияс-2011″ ТЕЛЕ КАФЕ

Сурталчилгаа