Нэвтрүүлгийн хөтөлбөр 2011.02.21-02.25

Сэтгэгдэл бичих

Энэ долоо хоногийн нэвтрүүлгийн хөтөлбөр
Хугацаа: 2011.02.21-02.25ний өдрүүдэд 10.00-18.00 цаг хүртэл
Агуулга:

1.6000 хүүхдийн багш

2.Шагналын хур буусан өдөр

3.”Багшийн абияс-2011″ ТЕЛЕ КАФЕ

Сурталчилгаа

Нэвтрүүлгийн хөтөлбөр 2011.02.14-02.18

Сэтгэгдэл бичих

Энэ долоо хоногийн нэвтрүүлгийн хөтөлбөр
Хугацаа: 2011.02.14-02.18ний өдрүүдэд 10.00-18.00 цаг хүртэл
Агуулга:

1. монголын нууц товчоо 2-р анги

2. Уран сайхны кино 2-р анги

3.Үзүүлэх хичээл ” Хиймий ” Сүхбаатар сумын 1р сургуулийн хиймийн багш Н.Сүхбат, 2010.12.08″

4. “Машин” Хүүхдийн тоглоом

5. “Өсөх Нйхиа”

Нэвтрүүлгийн хөтөлбөр 2011.02.07-02.11

Сэтгэгдэл бичих

Энэ долоо хоногийн нэвтрүүлгийн хөтөлбөр
Хугацаа: 2011.02.07-02.11ний өдрүүдэд 10.00-18.00 цаг хүртэл
Агуулга:

1. монголын нууц товчоо

2. “Машин” Хүүхдийн тоглоом

3.Уран сайхны кино

4. “Ерөө сумын  сурагчдын концерт, 2011.01.28″

5. “shania twain”